/Das Team /Sodelavci projekta

/Karlheinz Fessl /Idee, Fotografie, Texte, Videos /Zamisel, fotografije, besedila, videoposnetki /Fotograf für Magazine, Verlage, Werbeagenturen, NGOs. Porträtist von Menschen und Regionen. Fotoreisen nach Kuba, Kenia, Angola, Arabien, auf den Balkan, nach Anatolien und in die Sahara. Publikationen in Die Zeit, Spiegel, Irish Times, profil, Falter etc. Fotoausstellungen von Wien bis Hamburg. /Fotograf za revije, založbe, oglaševalne agencije, nevladne organizacije, portretist ljudi in pokrajin. Fotografska potovanja na Kubo, v Kenijo, Angolo, Arabijo, na Balkan, v Anatolijo in v Saharo. Publikacije v časopisih Die Zeit, Spiegel, Irish Times, profil, Falter itd. Fotografske razstave od Dunaja do Hamburga. >karlheinzfessl.com

/Franz Tomažič /Projektleitung /Vodstvo projekta /Ursprünglich Kulturmanager. 1999 gründete er das Unternehmen ilab crossmedia (Agentur für Kommunikationund Design). Experte für Projektmanagement, Konzeption, Schnittstellenfragen und EU-Projekte. Besonders interessieren ihn Mehrsprachigkeit und das Zusammenspiel alter und neuer Medienformen.
/Prvotno kulturni menedžer. Leta 1999 je ustanovil ilab crossmedia (agencijo za komunikacijo in dizajn). Strokovnjak za projektni menedžment, koncepcijo, vprašanja vmesnikov in EU-projektov. Posebno ga zanima večjezičnost in skupna igra starih in novih medijskih oblik. >ilab.at

/Erich Kugi /Artdirection
/Rare Melange aus studiertem Betriebswirt, preiswertem Grafiker (zahlreiche Werbepreise), feinsinnigem Texter und besessenem Photoshop-Freak. Kreativer Kopf hinter Kampagnen, z. B. für Die Presse, Styria Multi Media, smart, WKO, RMA, Kärnten Kultur oder Die Furche. Persönliches Motto: Gute Werbung ist reiner IDEEalismus.
/Zanimiva mešanica študiranega poslovnega ekonomista, večkrat odlikovanega grafika, tankočutnega pisca be-sedil in s fotošopom obsedenega navdušenca. Kreativen mislec pri kampanjah za npr. Die Presse, Styria Multi Media, smart, WKO, RMA, Kärnten Kultur in Die Furche. Njegovo načelo je: Dobra reklama je stvar kreativnih idej. >qgi.cc

/Jerneja Jezernik /Übersetzerin aller Texte des Buchkerns /Prevajalka besedil v jedru knjige /Studierte Deutsch und Slowenisch in Laibach. Arbeitete mehrere Jahre als Redakteurin und Bibliotheksleiterin in Österreich. Schriftstellerin, Übersetzerin, Lektorin. Übersetzte das Werk der Reiseschriftstellerin Alma M. Karlin ins Slowenische und verfasste die erste Monografie über Karlin, der 2016 eine Biografie folgte.
/Študirala je nemščino in slovenščino v Ljubljani. Bila je dolga leta urednica in vodja knjižnice v Avstriji. Je pisateljica, prevajalka, lektorica. Prevedla je delo popotne pisateljice Alme M. Karlin v slovenščino in napisala prvo monografijo o Karlinovi, ki ji je leta 2016 sledila biografija.

/Karlheinz Fessl

/Karlheinz Fessl

/Idee, Fotografie, Texte, Videos /Zamisel, fotografije, besedila, videoposnetki

/Franz Tomažič

/Franz Tomažič

/Projektleitung /Vodja projekta

/Erich Kugi

/Erich Kugi

/Artdirection Grafikdesign /Artdirection oblikovanje

/Jerneja Jezernik

/Jerneja Jezernik

/Übersetzung /Prevod